Begeleiding en ondersteuning

Het Maaswaal College wil een veilige en behulpzame school zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Naast de reguliere begeleiding door docenten en mentoren is er voor leerlingen aanvullende begeleiding beschikbaar als dat nodig is. Hiervoor hebben wij verschillende mensen in dienst: een zorgcoördinator, een orthopedagoog, gespecialiseerde docenten voor onder andere faalangstreductie en sociale vaardigheidstraining en een decaan. Wanneer het nodig is, schakelen zij ook zorg van buitenaf in. Per locatie bieden we het volgende aan:

Studiebegeleiding Veenseweg

Soms heb je als leerling net wat meer begeleiding nodig om te kunnen leren. Onze school werkt actief samen enkele onderwijspartners en (oud)-leerlingen. Zij helpen met diverse schoolvakken (Stichting TopTutors) of begeleiden je met het maken van huiswerk (Lyceo).

Studiebegeleiding Oosterweg
 
Leerlingen met een ondersteunings- of begeleidingsvraag komen in een kleinere ondersteuningsklas. Het aanbod van een vast, zevende uur op dinsdag voorziet in de vraag naar huiswerkbegeleiding. Meer informatie hierover en andere belangrijke regels en regelingen, bijvoorbeeld de toelatingscriteria en het pestprotocol, staan op de pagina Regels en Regelingen.
 

Door deze geïntegreerde leerlingbegeleiding wil het Maaswaal College een zo groot mogelijk deel van de Wijchense schoolgaande jeugd kunnen begeleiden naar een diploma. Meer informatie over de leerlingbegeleiding vind je in onze schoolgids.

Meer weten over de rol van de decanen op het Maaswaal College? Bekijk de pagina Decanaat!


Mentoraat

Als leerling heb je vooral contact met de mentor; dat geldt ook voor je ouders. De mentor gaat er samen met de leerlingen voor zorgen dat iedereen een goede start kan maken in het nieuwe jaar, dat leerlingen elkaar respecteren en helpen en dat ze alles leren om het leren ook echt voor elkaar te krijgen. Dat betekent langzamerhand steeds beter worden in het organiseren en plannen van het werk voor school, kunnen beginnen en doorzetten, leren durven en om hulp vragen, omgaan met tegenslagen en naar jezelf kijken:

  • Wat kan ik al?
  • Wat wordt mijn volgende stap (leerdoel)?
  • Hoe kan ik daar komen?
  • Wat kan ik zelf, wie kan mij daarbij helpen?

 

Passend Onderwijs

Volgens de wet Passend Onderwijs vallen leerlingen die bij ons zijn aangemeld onder onze zorgplicht. Samen met jou, je ouders en de school waar je vandaan komt, bekijken we welke ondersteuning er nodig is om jou goed te laten leren. Vervolgens bekijken we samen of de mogelijkheden uit het ondersteuningsplan van de school voldoende zijn. We hebben beperkt de mogelijkheid om een begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband in te zetten om je eventueel extra te ondersteunen. Soms kunnen we later nog een arrangement (extra geld) aanvragen bij het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omstreken. Wanneer dit alles toch niet voldoende is om jou goed te laten leren, dan zoeken we, in overleg met het samenwerkingsverband, naar een passende onderwijsplek. Zo zorgen we er samen met anderen voor dat je uiteindelijk een passende plek krijgt.

Meer informatie over vormen van begeleiding en het zorgteam staat in de schoolgids Veenseweg en Oosterweg.

 

Schoolondersteuningsplan (SOP)

Meer specifieke informatie over de leerlingenzorg vindt u in de schoolondersteuningsplannen, kortweg SOP genoemd. De schoolondersteuningsplannen zijn beschikbaar voor de Oosterweg en de Veenseweg.

Oosterweg 

Het zorgteam van de Oosterweg bestaat uit: 

  • Sieglinde Jacobs (zorgcoördinator)
  • Nynke Scholten (orthopedagoog) 
  • Linda van den Broek (orthopedagoog)
  • Ilse van der Heijden (orthopedagoog) 

Veenseweg 

Het zorgteam van de Veenseweg bestaat uit: 

  • Mark-Jan Verbruggen (zorgcoördinator)
  • Petra Soyer (orthopedagoog)