Locatie Veenseweg

Als je een mavo/havo, havo- of vwo-advies hebt gekregen kun je bij ons een opleiding volgen op de locatie Veenseweg: Maaswaal NeXT, havo, atheneum of gymnasium. De vaklessen op deze locatie duren 60 minuten. Naast de standaard vaklessen bieden we ook bijzondere vakken aan, zoals Big history (je gaat dan op een gevarieerde manier aan de slag met de ontwikkeling van de aarde en de mens, van oerknal tot nu), filosofie, levensbeschouwing, UNESCO-studies (levensbeschouwing en maatschappijleer gebaseerd op UNESCO-thema’s) en Bewegen, Sport en Maatschappij


Op de locatie Veenseweg volg je in alle leerjaren een blokuur per week vaardighedenonderwijs. Je hebt immers voor nu en voor de toekomst ook zogeheten ‘21st Century Skills’ nodig: actief vragen stellen, kritisch kijken, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, een creatieve en nieuwe aanpak bedenken, doorzetten, durven kiezen en last but not least; goed samenwerken. De vorm van dit vaardighedenonderwijs is voor het vwo anders dan voor de havo.

WON

De locatie is als WON-school aangesloten bij de WON-akademie. ‘WON’ staat voor verwondering, maar ook voor ‘wetenschapsoriëntatie’. Als vwo-leerling maak je al vanaf de brugklas een blokuur per week kennis met het doen van onderzoek vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. En dat niet alleen op het gebied van science, maar ook van taal en maatschappij.

BAM!

De havo-leerlingen volgen een blokuur per week BAM! (‘Bouwen aan mezelf’). Jij bent het vertrekpunt: je ontdekt steeds beter wie je bent en wat je voor anderen kunt betekenen. Je leert creatief te zijn, in een team te werken, initiatief te nemen en keuzes te maken. Bij dit onderwijs werken we steeds vaker samen met mensen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo brengen we de wereld in de school.

Maaswaal Plus

Met Maaswaal Plus kun je naar keuze nog een heleboel meer leren: havo-leerlingen volgen in hun derde leerjaar een maatschappelijke stage, om te leren zich belangeloos in te zetten voor anderen. Voor alle leerjaren is er bovendien een programma op het gebied van culturele vorming.


UNESCO-thema’s kom je op allerlei momenten tegen in ons onderwijs: bij vakken, WON en BAM!, projecten en excursies en in Maaswaal Plus. Denk aan vooroordelen bij levensbeschouwing, mensenrechten en democratie bij het bezoek aan de Tweede Kamer, cultureel erfgoed bij de moderne én klassieke (vreemde) talen en duurzaamheid in het project Voedsel en Duurzaamheid voor de tweede klassen.

Leerlingenraad

Locatie Veenseweg heeft een leerlingenraad. Die komen regelmatig bijeen om te vergaderen over hoe we de school beter en leuker kunnen maken voor leerlingen.

Ook organiseren we schoolfeesten en diverse thema acties. Zoals het schoolfeest 'Back to the Beach', het Carnavalsfeest en het Glowfeest van voorgaande jaren. Ieder jaar is er een Valentijnsactie en dit schooljaar hadden we voor het eerst een Sinterklaasactie: leerlingen konden chocoladeletters kopen voor zichzelf of voor iemand anders en de leerlingenraad deelde deze uit op 5 december. De gehele opbrengst van de Sinterklaasactie 2019 gaat naar 3FM Serious Request 2019 "The Lifeline".

Naast activiteiten organiseren gaan we ook regelmatig naar landelijke leerlingenraadvergaderingen van het LAKS. Daar hebben we het over landelijke schoolzaken. Hier hebben wij dan ook invloed op. 

Heb je verder nog vragen of wil je ook bij de leerlingenraad, mail dan naar leerlingenraadv@maaswaalcollege.nl.

Veiligheid

Op beide locaties maken we gebruik van videobewaking, zowel binnen als buiten de school. Dit is voor de veiligheid van onze leerlingen, maar ook om ons gebouw en onze materialen te beschermen. Deze beelden worden niet openbaar gemaakt en/of gedeeld.

Schoolplein 

Hieronder een drone filmpje van september 2019, vlak na de heropening van het schoolplein.

 

 

Leerlab Veenseweg

Op woensdag 18 september 2019 is door de leerlingen van de Veenseweg het Leerlab in gebruik genomen. Deze multifunctionele nieuwe ruimte komt de leerling in al zijn en haar leerbehoeften tegemoet. Het onderstaande filmpje neemt u mee door dit Leerlab en toont alle faciliteiten en mogelijkheden.

 

 

 

Maaswaal NeXT

Maaswaal NeXt is de opleiding voor leerlingen met een mavo-havo advies. Middels een driejarige brugklas word je op beide niveaus opgeleid. De opleiding vindt voornamelijk plaats op de Veenseweg, maar de invulling komt van docenten van beide locaties. De leerling ontdekt zijn of haar talenten, interesses, valkuilen en moeilijkheden voor alle facetten van het leren. Na deze brugklas zijn er diverse diplomeringsmogelijkheden. Ook een doorstroom vanuit mavo naar havo of van havo naar vwo binnen het Maaswaal College behoort tot de mogelijkheden.

Havo

Een havo-opleiding duurt in principe vijf jaar. Als havo-leerling volg je de eerste drie jaar een breed pakket aan vakken. Daarna kies je één van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij. Zo kun je zelf de richting kiezen waar je op wilt. Met een havo-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of doorstromen naar de vijfde klas van het vwo.

Atheneum 

Binnen het vwo maken we onderscheid tussen gymnasium en atheneum. Een vwo-opleiding duurt in principe zes jaar. In de onderbouw volgt elke leerling een breed pakket aan vakken. In de bovenbouw kies je één van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij. Een vwo-opleiding bereidt je voor op een studie aan de universiteit. Maar je kunt na het behalen van je diploma natuurlijk ook een hbo-opleiding gaan volgen. 

Gymnasium

Op het gymnasium word je extra uitgedaagd: je volgt in de onderbouw naast het atheneumprogramma de vakken Grieks en Latijn, waarin je veel leert over taal, geschiedenis, kunst en cultuur. In de bovenbouw kan je één van beide klassieke talen kiezen. Daarnaast oefen je vooral ook extra en op een andere manier om precies te werken, door te zetten en gestructureerd te denken. Op het Maaswaal College besteden we bovendien aandacht aan de ontwikkeling van executieve functies: het organiseren van aandacht, doelgericht plannen, motivatie en zelfinzicht zijn bijvoorbeeld fundamenteel voor een goed leerproces. Grieks en Latijn zijn ook in de bovenbouw bij uitstek schoolvakken die de vaardigheden binnen deze executieve functies trainen: ze zijn moeilijk, halen je daardoor confronterend uit je comfortzone en dwingen je zo kritisch te zijn op jezelf. Daarnaast vinden we creativiteit belangrijk op het gymnasium: culturele verwerkingsopdrachten laten je onderwerpen interpreteren, vormgeven en uitbeelden. Zo leer je de oudheid en jezelf ook op een andere manier kennen.