Maaswaal Flex op de Oosterweg

Dé mix van begeleiding, eigen verantwoordelijkheid, maatwerk en keuze!

Op het Maaswaal College werken we vanaf schooljaar 2020-2021 met Maaswaal Flex: een rooster waarin jij flexibel kiest. Zelfstandig werken en zelf keuzes maken zijn vaardigheden die net zo belangrijk zijn als wiskunde, biologie of talen leren. Het Maaswaal College wil jou hierin goed begeleiden en jou de ruimte geven die je nodig hebt om je goed te ontwikkelen. Extra begeleiding, hulp of uitleg? Een vak op een hoger niveau? Extra uitdaging? We bieden het met Maaswaal Flex.

Kijk hier naar het filmpje van Elisa en Babet over Maaswaal Flex op de Oosterweg:

 

 

Waarom het flexrooster?

 • meer begeleiding op maat 
 • meer ruimte om je talenten te ontwikkelen 
 • meer ruimt voor keuzes 
 • meer ruimte voor eigen inbreng 
 • meer mogelijkheid tot extra uitleg

Hoe ziet het flexrooster er uit?

 

 

 • Vaklessen van 80 minuten
 • Flexlessen van 40 minuten onderverdeeld in:
  • vakflex
  • werkflex
  • plusflex
  • coaching of mentorles
Voorbeeldrooster van een leerling uit klas 1KB

 

Wat levert het de leerling op?

 • meer rust door minder leswisselingen
 • meer werkvormen
 • meer eigen regie (autonomie)
 • meer maatwerk

1. Meer begeleiding op maat

Je hebt elke dag minimaal drie lessen van 80 minuten met je eigen klas volgens het basisrooster. Omdat deze lessen 80 minuten duren hebben, heb je tijdens de les tijd om met behulp van je docent en je klasgenoten aan je opdrachten te werken. Er wordt diep op de stof ingegaan, waardoor je het beter kunt onthouden en er vindt veel afwisseling plaats. De docent kan je makkelijker helpen met jouw vragen.
Tijdens de flexlessen kan je kiezen om hulp te vragen bij een vak of om meer uitdaging aan te gaan. Hierdoor kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op jouw behoefte.

2. Meer ruimte om je talenten te ontwikkelen

Op het Maaswaal vinden we het belangrijk om je talenten in te zetten. Want als je mag doen waar je goed in bent, gaat leren veel makkelijker. Er worden daarom ook plusflex aangeboden. De afgelopen jaren hebben we verschillende masterclasses ontwikkeld en gegeven. Je kunt dan denken aan lessen op het gebied van kunst, techniek en sport.
Maar ook als je een vak op een hoger niveau wilt volgen kan dat tijdens plusflex.
Je kunt regelmatig iets anders kiezen en je ontdekt nieuwe mogelijkheden. Stel jezelf de vraag: waar ben je goed in en waar wil je nog beter in worden?

3. Meer ruimte voor keuzes

Naast de lessen die je volgt met je klasgenoten worden er dagelijks lessen aangeboden waaruit je kan kiezen. Zelf weet je vaak het beste wat je nodig hebt: nog wat extra uitleg bij wiskunde of liever nog een keertje oefenen voor die toets biologie die gaat komen? Elke week volg je minstens drie flexlessen. Misschien heb je de extra ondersteuning helemaal niet nodig? Dan kun je ook kiezen voor (huis)werkflex of voor plusflex.

De leerpleinen worden opnieuw ingericht. Als je zelfstandig kunt werken mag je op het leerplein werken. Kies je voor het leerplein, ga je dan op een hoge kruk in stilte werken of kies je voor de studiecabine of voor rustig samenwerken in een treinbankje? Wat vind jij prettig?

4. Meer ruimte voor eigen inbreng

Jij weet zelf het best bij welke vakken je meer hulp nodig hebt en welke vakken je makkelijker afgaan. Je leert met het Maaswaal Flex plannen en je kunt zelf een deel van je dag indelen. Ook ga je regelmatig in gesprek met je coach over de keuzes die je hebt gemaakt. Als je goed zelfstandig kunt werken, dan krijg je hiervoor de ruimte. Als dat nog niet lukt wordt hier samen met je naar gekeken. Waar nodig krijg je hulp van je coach. Zo word je zelfredzamer.

5. Vakflex

Naast de lessen die je volgt met je klasgenoten worden er dagelijks lessen voor verschillende vakken aangeboden waaruit je kan kiezen. Heb je meer tijd nodig voor wiskunde of Nederlands? Plan er een flexles wiskunde of Nederlands voor in.

6. Werkflex

Je kunt ook kiezen voor werkflex. Je maakt dan in stilte je huiswerk. Zo neem je minder werk mee naar huis en hou je tijd over voor andere dingen.

7. Plusflex

Tijdens plusflex mag je je talenten ontdekken en verder ontwikkelen. In deze lessen verdiep je je verder in een bepaald vak (muziek, sport, beeldende vorming, Engels) of is er bijvoorbeeld ruimte voor koken, technische zaken en sterrenkunde. Je mag zelf kiezen wat jij interessant vindt en ontdekt elke keer iets anders.
Soms is het goed om extra ondersteuning te krijgen voor spelling, begrijpend lezen, Nederlands als tweede taal of om sociale vaardigheden te trainen. Deze kan je ook volgen tijdens plusflex.

8. Coaching of mentorles

Je krijgt een persoonlijke coach. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt  op school. Met jouw coach bespreek je hoe het gaat op school, wat je persoonlijke doelen zijn en hoe je die het best kunt halen. Ook meer persoonlijke zaken kun je als je wilt met de coach bespreken. Niet alleen wat je leert, maar ook hoe je leert is daarbij van belang: ook daarbij helpen we je op weg. Leren plannen, zelfstandig werken en zelf je verantwoordelijkheid pakken. Voor je ouders is de coach ook het belangrijkste aanspreekpunt. Jouw coach kent je namelijk goed en weet hoe het op school met je gaat. Samen met je coach bespreek je hoe het is gegaan en welke inzichten je hebt gekregen. De coach kan je helpen bij het maken van een planning en bij het maken van je keuzes.
Elke leerling volgt minimaal vier mentorlessen in de week. Het is ook gelijk coaching.

Vraag en Antwoord

Waarom kiest het Maaswaal College voor Maaswaal Flex?

Het flexrooster houdt eigenlijk twee veranderingen in: er worden flexlessen ingeroosterd en de lessen gaan naar lesblokken van 80 minuten. Beide veranderingen bieden voordelen en mogelijkheden. Voordelen van de flexuren zijn onder andere meer begeleiding bij huiswerk maken, meer mogelijkheden tot extra uitleg, meer mogelijkheden tot extra uitdaging en meer keuze voor de leerlingen. Door de flexlessen kunnen we leerlingen nog beter begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Het verlengen van de lessen naar lesblokken van 80 minuten brengt een aantal andere voordelen met zich mee. Doordat leerlingen minder lessen op één dag hebben, zorgt dit voor minder leswisselingen en daardoor meer rust in de school. Ook zijn we ervan overtuigd dat docenten in langere lessen nog beter in staat zijn om afwisseling in hun lessen te brengen, meer de diepte in te gaan en meer te differentiëren. Door de lesblokken kunnen we nog meer aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. En de leerlingen hebben de focus op een kleiner aantal vakken per dag.

 

Waarom gaat het Maaswaal College van een 45-minuten les naar 80 minuten?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen 80 minuten stil zitten luisteren naar een monoloog van hun docent. De lessen worden afwisselender, met meer tijd voor verschillende werkvormen, discussies, presentaties, differentiaties.

De verschillende vaksecties denken met elkaar na over hoe ze hun lessen in het nieuwe schooljaar opbouwen. Zo kunnen ze elke les in blokjes van 20 minuten verdelen en dus vier verschillende activiteiten plannen in een les. Overigens is het ook zo dat er na elke vakles van 80 minuten pauze is, waarin leerlingen hun energie kwijt kunnen.

Hoe werkt het met aanmelden en controleren van leerlingen tijdens de flexuren?

In Zermelo (het roostersysteem) geeft de leerling aan welke flexlessen hij/zij aanwezig wilt zijn. Dit doet de leerling een week van tevoren. Docenten die dat uur begeleiden, weten wie ze kunnen verwachten en kunnen de ontbrekende leerlingen direct absent melden. Gemiste uren tellen als ongeoorloofde absentie.

Wie bepaalt hoe ik mijn flexuur invul?

De leerling bepaalt hoe hij of zij aan de vakken wilt werken en maakt zelf de keuze voor vakflex, werkflex of plusflex. De mentorcoach kan je hierbij helpen tijdens een coachgesprek of tijdens een mentorles. Het maakt niet uit welke soort flexlessen je kiest. De leerling mag ook altijd werkflex kiezen als hij/zij daarmee goed de vakken kan volgen en afronden.
Als een flexles vol zit kies je een andere flexles. Het is handig om niet pas op de laatste dag van de week je fleslessen te plannen.

Zit ik met de flexuren straks met leerlingen uit andere jaren of afdelingen in de klas?

Tijdens vakflex zit je alleen met leerlingen uit hetzelfde jaar, of met 1 ander leerjaar samen. In vakflex kunne ook afdelingen gecombineerd worden. Bijvoorbeeld: Techniek voor 1Basis en 1 Kaderbasis samen. Tijdens werkflex kun je met leerlingen uit alle andere jaren en afdelingen samen zitten.

 

Heeft u nog andere vragen die hierboven niet beantwoord zijn? Stuur een mail naar info@maaswaalcollege.nl