Verlof en verzuim

Op het Maaswaal College houden we de absentiegegevens van leerlingen goed bij. Dagelijks registreren we  welke leerlingen niet aanwezig zijn. Als de afwezigheid niet vooraf is doorgegeven, nemen we contact op met het thuisfront. Leerlingen en ouders kunnen de persoonlijke absentiegegevens bekijken op het Leerlingen- en Ouderportaal. 

Verzuim  

Er is een verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. We hebben het over geoorloofd verzuim als een leerling bijvoorbeeld ziek is. Het is in dat geval de bedoeling dat de ouders op de betreffende dag tussen 08.00 en 09.00 uur contact opnemen met de school om de ziekmelding door te geven. Ongeoorloofd verzuim betekent dat er geen geldige reden is om niet op school aanwezig te zijn. In dat geval neemt de absentiecoördinator en/of de afdelingsleider contact op met de leerling en de ouders.  Wij verzoeken afspraken met bijvoorbeeld de dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 

Verlof  

Als er een situatie is waardoor je toch een dag(deel) moet missen, is het de bedoeling dat je daarvoor verlof aanvraagt. Het verlofbriefje kun je hieronder downloaden en -voorzien van een handtekening van je ouders- inleveren op school. Jouw afdelingsleider bepaalt of het verlof wordt goedgekeurd. 

 

Bekijk de algemene afspraken rondom verlof en verzuim in het regionaal verzuimprotocol

Oosterweg

Als uw kind door ziekte niet op school kan zijn, meldt u dat dezelfde dag telefonisch tussen 08.00 uur en 09.00 uur.

Telefoonnummer: (024) 648 72 72


Download hier het verlof- en verrzuimbriefje van de Oosterweg.

Veenseweg

Als uw kind door ziekte niet op school kan zijn, meldt u dat dezelfde dag telefonisch tussen 08.00 uur en 09.00 uur.

Telefoonnummer: (024) 648 71 20


Download hier het verlofbriefje en het verzuimbriefje van de Veenseweg.