Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg houdt in dat we op een systematische wijze aandacht besteden aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het Maaswaal College heeft de kwaliteit van het onderwijs namelijk hoog in het vaandel staan. Wij werken aan zo goed mogelijk onderwijs, in termen van de resultaten die leerlingen halen én in termen van een optimale ontwikkeling van talenten.

Hoe we dat doen? We brengen de kwaliteit van ons onderwijs in kaart met behulp van verschillende onderzoeksinstrumenten, zoals enquêtes, doorstroom-gegevens, examenresultaten en slagingspercentages. Op basis van deze gegevens bepalen we op welke punten we verdere verbetering kunnen realiseren. De afspraken die we hierover maken, nemen we op in ons schoolplan en in onze locatiebeleidsplannen en vakwerkplannen. Jaarlijks evalueren we de ontwikkeling van deze resultaten.

 

Verantwoording

Op het Maaswaal College hechten we veel waarde aan transparantie. We leggen daarom verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.

Op Scholenopdekaart.nl presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren zoals leerlingenaantallen, examenresultaten en resultaten uit tevredenheidsmetingen. De beide locaties van het Maaswaal College hebben elk een eigen pagina op deze website. Bekijk de informatie van de Oosterweg en de Veenseweg. 

Oosterweg 

Jaarlijks organiseren wij tevredenheidsenquêtes en kwaliteitsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers. Hiervoor gebruiken wij Kwaliteitscholen.nl. 

> Klik hier om naar de enquête van de locatie Oosterweg te gaan. 

Veenseweg 

Jaarlijks organiseren wij tevredenheidsenquêtes en kwaliteitsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers. Hiervoor gebruiken wij Kwaliteitscholen.nl. 

> Klik hier om naar de enquête van de locatie Veenseweg te gaan.