Maaswaal College en COVID-19​

Graag bieden wij zo lang mogelijk onderwijs op school aan voor onze leerlingen. De toenemende besmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames baren ons wel zorgen. Wij maken ons ook zorgen om de gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en hun familie. Daarom kiezen wij ervoor om naast de landelijke richtlijnen de adviezen van de VO-raad op te volgen. Ouders en leerlingen worden tijdig geïnformeerd middels e-mail als er veranderingen of nieuwe maatregelen zijn.

Maatregelen vanaf 23 maart 2022:

Ontwikkeling corona en online ('hybride') onderwijs

Met ingang van 23 maart 2022 zijn de laatste coronamaatregelen afgeschaft met uitzondering van de quarantaineverplichtingen. In tijden van corona in de periodes waarbij ook op school lesgegeven mocht worden, hebben we gewerkt met vormen van 'hybride' onderwijs: afwezige leerlingen konden online via Teams hun lessen volgen. 

We zitten nu in een overgangssituatie. Nog steeds kunnen leerlingen vanwege quarantaineverplichtingen niet op school zijn voor lessen. We zijn ons ervan bewust dat we door corona al veel (live) lestijd hebben moeten missen. In het directieoverleg hebben we daarom het volgende besloten:

 1. Zolang er quarantaineverplichtingen bestaan en leerlingen thuis zijn maar niet ziek dan moeten ze online les kunnen volgen. Elke les staat Microsoft Teams van de docent open. Leerlingen bellen in en worden toegelaten. Ze zien geen digibord maar wel de docent of als deze dat wenst, horen ze alleen de docent. De docent richt zich op de interactie in de klas en niet op de online leerlingen.
 2. Wanneer de quarantaineverplichtingen vervallen, vervalt ook de mogelijkheid voor het aanmelden voor les via Microsoft Teams. Dan komen we weer terug bij de pre-corona situatie.

Hieronder vind je de regels voor leerlingen en medewerkers. Als je in nauw contact (meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter) bent geweest met een positief getest iemand (zelftest of PCR), dan zijn dit de regels wat quarantaine betreft:

 1. Heb je in de laatste acht weken zelf corona gehad en heb je nu geen klachten, dan is quarantaine niet nodig.  Je mag gewoon naar school komen. Doe voor de zekerheid een zelftest.
 2. Heb je langer dan één week geleden een boosterprik gehad en nu geen klachten, dan is quarantaine niet nodig. Je mag gewoon naar school komen. Doe voor de zekerheid een zelftest.
 3. In alle andere gevallen, ga je altijd direct in quarantaine voor vijf dagen.  Je doet direct een zelftest of GGD test. Is de uitslag positief, dan laat je dit aan school weten. ​
  Vijf dagen na het laatste contact doe je een PCR-test bij de GGD. Bij een negatief resultaat mag je uit quarantaine en weer naar school komen. Blijf tot tien dagen na quarantaine extra voorzichtig naar anderen.            

Zelftesten zijn gratis af te halen bij de recepties van de locaties. Zo houden we samen het virus zo goed mogelijk buiten de deur.

Algemene coronaregels:

We snappen dat het vervelend is dat we nog steeds te maken hebben met strenge coronamaatregelen. Het vraagt heel veel van iedereen. Maar we hebben er het volste vertrouwen in dat iedereen zijn uiterste best zal doen om de maatregelen na te leven. Voor nu vragen wij (nogmaals) aandacht voor het volgende:

Zelftesten

Voor alle leerlingen en medewerkers is het dringende advies om twee keer per week een zelftest te doen. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor wie gevaccineerd  is. Leerlingen kunnen gratis zelftesten ophalen bij de receptie. Is de uitslag van de zelftest positief? Laat je dan testen bij de GGD en ga in quarantaine totdat de testuitslag bekend is.

Wij hanteren een routekaart voor onderwijs op afstand. Leerlingen die thuis zijn i.v.m. quaraintaine volgen route 1 voor thuisonderwijs.

Klik hier voor de routekaart: Onderwijs op afstand

Op dit moment krijgen wij van de GGD niet of nauwelijks nog meldingen over leerlingen door. Daarom doen wij een dringend beroep op u om een positieve test van uw kind te melden. We informeren dan nauwe- en overige contacten en vermelden daarbij niet de naam van uw kind. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen niet te veel lessen missen, bieden we leerlingen die thuis in quarantaine zitten vanaf a.s. maandag 6 december (na de toetsweek) de mogelijkheid om de lessen online te volgen. We volgen dan scenario 1 van de routekaart (zie bijlage). Op de routekaart staat beschreven wat u en de leerling moet doen.

Voor alle leerlingen en medewerkers gelden (nog steeds) de volgende basisregels:

 • Regelmatig handen wassen. Wij vragen daarnaast aan iedereen om bij binnenkomst handen te ontsmetten. Wij proberen tussentijds ook dagelijks trapleuningen en deurklinken te ontsmetten.
 • Geen handen schudden of elkaar omhelzen.
 • Binnenruimtes ventileren. De mechanische ventilatie voldoet aan de normen. Wel wordt geadviseerd extra te luchten. Dat kan betekenen dat de temperatuur soms in de lokalen wat lager is. Houd daarmee rekening met een extra dikke trui of vest.
 • Bij klachten testen. Het gaat dan om een PCR-test bij de GGD. Een zelftest is bij klachten niet geldig. Een leerling die met klachten naar school komt, sturen we naar huis. De afdelingsleider neemt deze beslissing. De leerling komt weer naar school na een negatieve PCR-test.

​Iedereen blijft thuis bij:

 • Klachten die passen bij corona.
 • Als je positief getest bent op corona bij de GGD.
 • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de PCR-test bij de GGD.
 • Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun (niet gevaccineerd of niet genezen).
 • Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied, klik hier voor het overzicht.
 • Als je een melding hebt gekregen via de app CoronaMelder en je bent nog niet immuun.

Op dit moment hebben we veel (preventief) zieke medewerkers en onvoldoende medewerkers om in een klas toezicht te houden als een thuiszittende docent op afstand lesgeeft. Scenario 2 van de routekaart is daarom niet altijd mogelijk. Dat betekent dat er helaas regelmatig lessen uitvallen. Wij doen er alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken en vragen ook jullie medewerking, zodat we de besmettingen beperkt houden en lesuitval niet nodig is.

Vragen?

Gedurende het afgelopen schooljaar is er aangescherpt, versoepelt en ook weer aangescherpt.  Schakelen en aanpassen vraagt veel van alle betrokkenen. Wij begrijpen dat het voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een enerverende tijd is geweest en nog steeds is. Met deels op school en online-onderwijs zijn thema's als leerachterstanden, aangepaste toetsweken en verlengde examens het gesprek van de dag. Daarnaast is ook het sociale aspect van een schoolcultuur onder druk komen staan. We proberen daar zoveel mogelijk aandacht aan te geven en bij stil te staan.

We snappen dat alle voorzorgsmaatregelen, regels, aanpassingen en protocollen vragen oproepen. Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de locatie van uw zoon/dochter. De receptie zal u dan doorverbinden met de afdelingsleider van uw zoon/dochter of, indien u een positieve besmetting meldt, met de COVID-coördinator. Zij zal, op schoolniveau, een bron- en contactonderzoek doen en kan op deze manier alle betrokkenen tijdig inlichten. Ook hier maken we, zonder toestemming, geen naam bekend.

Receptie Oosterweg: 024-6487272

Receptie Veenseweg: 024-6487120

Klik hier als u een e-mail wilt sturen.