Maaswaal College en COVID-19

Sinds de uitbraak van corona in november 2019 had niemand kunnen denken dat het virus zo'n impact en lange nasleep zou hebben. Anno 2021 is het einde nog niet in zicht. Midden in een derde golf, meerdere mutaties en vaccinproblematiek lijken we dit sowieso dit schooljaar nog niet verlost te zijn van de vele maatregelen en afspraken.

Gedurende het jaar is er aangescherpt, versoepelt en ook weer aangescherpt.  Schakelen en aanpassen vraagt veel van alle betrokkenen. Wij begrijpen dat het voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een enerverende tijd is geweest en nog steeds is. Met deels op school en veel online-onderwijs zijn thema's als leerachterstanden, aangepaste toetsweken en verlengde examens het gesprek van de dag. Daarnaast is ook het sociale aspect van een schoolcultuur onder druk komen staan. Weinig tot geen contact met vrienden, klasgenoten, docenten en collega's draagt niet bij aan een optimistisch gemoed. Graag zetten we hier de gemaakte afspraken voor u op een rij.

Afspraken en maatregelen Maaswaal College

  • Ouders en leerlingen worden tijdig geïnformeerd middels e-mail als er veranderingen of nieuwe maatregelen zijn. In Maaswaal Nieuws leest u deze updates ook. In het ouderportaal zijn alle Maaswaal Nieuws berichten en de alle verzonden e-mails terug te lezen in de berichtenbox. Het Maaswaal College volgt de richtlijnen en de adviezen van het RIVM, de GGD en het OMT.
  • Op school draagt iedereen een mondkapje, tijdens pauzes of zittend in de les mag deze af. 
  • Bij de entree van de school altijd de handen desinfecteren.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar. In de lokalen is daar rekening mee gehouden door minder leerlingen in één lokaal te plaatsen. 
  • Bij een besmetting van een docent of een leerling informeren we de gehele klas en eventueel overigen die 15 minuten of langer bij hem/haar in de buurt zijn geweest. Daarna volgen we altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. In verband met de AVG wetgeving mogen we alleen namen bekend maken als er toestemming verleend is.
  • Vanaf mei 2021 kunnen docenten en medewerkers zich twee keer per week preventief thuis testen. Ook kunnen we de sneltesten risicogericht gebruiken voor leerlingen. Bij een besmetting van een docent of een leerling, definieert de GGD drie soorten contacten: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Leerlingen en personeel die in die derde categorie 'overige contacten' vallen, kunnen op school, onder begeleiding, getest worden. Dit is niet verplicht en voor leerlingen tot 16 jaar is toestemming vereist van ouders/verzorgers. Hierover zijn ouders/verzorgers al over geïnformeerd via e-mail. Doel van deze sneltesten is dat besmetting vroegtijdig wordt opgespoord, de continuïteit van het onderwijs bewaard wordt en het risico van een uitbraak verkleint. De uitslag van deze sneltest is vertrouwelijk en wordt niet geregistreerd.
  • Positief geteste personen worden intern door een medewerker begeleid en doorverwezen naar de GGD.
  •  

Vragen?

We snappen dat alle voorzorgsmaatregelen, regels, aanpassingen en protocollen vragen oproepen. Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de locatie van uw zoon/dochter. De receptie zal u dan doorverbinden met de afdelingsleider van uw zoon/dochter of, indien u een positieve besmetting meldt, met de COVID-coördinator. Zij zal, op schoolniveau, een bron- en contactonderzoek doen en kan op deze manier alle betrokkenen tijdig inlichten. Ook hier maken we, zonder toestemming, geen naam bekend.

Receptie Oosterweg: 024-6487272

Receptie Veenseweg: 024-6487120

Klik hier als u een e-mail wilt sturen.