Naar de brugklas

Het is een spannende tijd: een nieuwe school, andere klasgenoten, verschillende vakken, elk uur les van een andere docent. Maar de stap lijkt groter dan die is! Op het Maaswaal College voel je je al snel thuis. Er zitten waarschijnlijk al veel van jouw vrienden en bekenden op deze school. Door de gescheiden pauzes zit je bovendien met leeftijdsgenootjes bij elkaar. En als er iets is, kun je altijd bij je mentor aankloppen. Samen zorgen we voor een fijne sfeer op school! Vanaf schooljaar 2021-2022 ontvangen alle eerste- en tweedejaarsleerlingen en de 3 NeXT-klassen een Maaswaal Planagenda. Dit helpt hen om beter te plannen, overzicht te bewaren en inzichtelijk te werken. Weten hoe het werkt? Bekijk dan het filmpje:

De Plan-agenda

 

 

 

Oosterweg of Veenseweg?

Het Maaswaal College heeft twee locaties. Op de Oosterweg geven we les op vmbo-niveau (kader en basis) en op mavo-niveau. Op de Veenseweg op mavo/havo-, havo/vwo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Met een gecombineerd advies mavo/havo start je op de Veenseweg met Maaswaal NeXT.

 

Oosterweg

Op onze locatie aan de Oosterweg geven we les op alle niveaus van het vmbo. We kiezen voor een tweejarige brugperiode.  Zo heb je twee jaar de tijd om , samen met ons, naar het niveau toe te werken dat bij je past!

We werken in het vmbo met beroepsprogramma’s. Je kiest een beroepsgericht profiel en daarnaast een aantal keuzevakken.

Denk bijvoorbeeld aan innovatieve vakken als Robotica, Ondernemen en 3D & Sign. Of kies voor Sport en Bewegen, Kennismaken met uiterlijke verzorging of Geüniformeerde dienstverlening.

Je kunt keuzevakken binnen of buiten je profiel kiezen, dat is helemaal aan jou. Zo kun je jouw kennis en vaardigheden verbreden of juist verdiepen. Bovendien krijg je op deze manier volop kansen om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Brugklassen op de Oosterweg

Vanwege het pedagogisch klimaat kan het zijn dat een leerling in het tweede jaar K/B in een klas komt met een andere leerling samenstelling. Voor de leerling betekent het dat hij/zij twee jaar kan laten zien op welk niveau hij het beste presteert. Er is sprake van een uitgestelde keuze.

Ook in het tweede jaar van de brugklas krijgt de leerling les op twee niveaus. Op de Oosterweg hebben we vier verschillende brugklassen (ook in het tweede jaar van de onderbouw), namelijk:

vmbo-b
vmbo-kb
In de kb-brugklas toetsen we op twee niveaus. Zo bepalen we op welk niveau je jouw opleiding in het tweede leerjaar kunt vervolgen.

mavo-k
Ook in de mk-brugklas beoordelen we je op twee niveaus. Op die manier kunnen we jouw sterke kanten in kaart brengen en zit je na de brugklas op het niveau dat bij jou past.

mavo-plus
In de mavo-brugklas krijg je les op mavo-niveau, met verrijkingsstof op havo-niveau. Ongeveer 10% van onze mavo-leerlingen krijgt de kans om door te stromen naar het tweede leerjaar van de havo. Al onze mavo-leerlingen volgen het Plus-programma, waarbij zij een extra theorie- of praktijkvak krijgen. Dit maakt de doorstroom naar het mbo of de havo makkelijker.

Veenseweg

Op onze locatie aan de Veenseweg kun je de opleiding gymnasium, atheneum, havo/vwo of havo/mavo (NeXT) volgen. We kiezen voor een één-,tweejarige brugperiode; zo zit jij zo snel mogelijk op het juiste niveau. Na de brugklas kun je jouw opleiding vervolgen op het gymnasium, atheneum of de havo. Als het niet lukt op de havo, dan kun je verder in ons mavo-domein aan de Oosterweg.

Kies je voor het gymnasium? Dan leer je doorzetten, precies werken en goed naar een bron kijken. Je verdiept je in een andere wereld en je leert beter logisch denken. Al deze kwaliteiten komen goed van pas als je, tijdens én na je universitaire opleiding, aan de slag gaat met complexe vraagstukken. Wil je eens zien hoe? Klik hier voor een 'klassiek' raadsel, of zet hier je naam om in het Grieks!

Brugklassen op de Veenseweg

Op de Veenseweg hebben we drie verschillende brugklassen:

Maaswaal NeXT (mavo/havo)
In de tweejarige hm-brugklas krijg je les op twee niveaus. We werken met jou aan je zelfvertrouwen, zelfstandigheid, aanpak en inzet, zodat de kans op uitstromen op havo-niveau zo groot mogelijk is.

havo/vwo
Een tweejarige brugklas met uitstroom vanaf de derde naar havo of vwo. We bepalen in overleg op welk niveau je jouw opleiding vanaf het derde leerjaar kunt vervolgen. Lees er hier meer over.

gymnasium

Leerlingen in onze havo/vwo-klassen maken in het eerste jaar al kennis met het gymnasium door het vak Klassieke Talen en Cultuur.