Locatie Oosterweg

Op de locatie Oosterweg kun je de opleidingen vmbo-basis, vmbo-kader en mavo-plus (vmbo-theoretisch) volgen. Voor leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben bij het leren, bieden we bovendien leerwegondersteuning (lwoo) aan. 

Onze school is klein van opzet, onder andere omdat we werken met verschillende domeinen. We kiezen daarnaast voor gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouwleerlingen. Zo heeft iedereen genoeg ruimte in de aula en zit je altijd met leeftijdsgenoten bij elkaar. Op de locatie Oosterweg volg je lessen van 45 minuten. 


Vernieuwingen vmbo

Vorig schooljaar zijn we van start gegaan met de vernieuwde beroepsprogramma's in het vmbo. Je kiest nu een profiel (Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten) en selecteert daarnaast een aantal keuzevakken. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve vakken als RoboticaOndernemen en 3D & Sign.  Of kies voor Sport en BewegenKennismaken met uiterlijke verzorging of Geüniformeerde dienstverlening. Er is voor ieder wat wils! Zo kun je de richting kiezen die aansluit op jouw talenten en interesses. 

Leren in de praktijk 

Leren in de praktijk is op de locatie Oosterweg een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. Bepaalde vaardigheden, zoals het ontwikkelen van een professionele werkhouding, leer je natuurlijk niet door alleen in de schoolbanken te zitten. We organiseren daarom verschillende praktijklessen, (vakoverstijgende) projecten en  excursies.  Ook lopen leerlingen stage: een beroepsstage én een maatschappelijke stage. Klik verder voor meer info over stages op het Maaswaal College!  

Groepsgrootte bovenbouw 

We werken in de bovenbouw met klassen van gemiddeld 16 leerlingen bij vmbo-b, 20 leerlingen bij vmbo-k en 24 leerlingen bij mavo-plus. Bij de klassensamenstelling wordt zorgvuldig gekeken naar het aantal LWOO-leerlingen per klas en het de ondersteuningsvraag van de leerlingen.

Lwoo

Lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Het lwoo is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Je zit bijvoorbeeld in een kleinere klas en je krijgt veelal les van dezelfde docenten. 

Vmbo-basis 

De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die graag praktisch werken. Als vmbo-b-leerling  doe je examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen.

Vmbo-kader 

Vmbo-kader is bedoeld voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn.  Als vmbo-k-leerling doe je examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of programma. 

Mavo-plus

Onze mavo-opleiding is bedoeld voor leerlingen met vmbo-t óf mavo-advies. Al onze mavo-leerlingen volgen het Plus-programma. Dat betekent onder andere dat je examen doet in een extra theorie- of praktijkvak. Dit zorgt voor goede doorstroomkansen, of je nu naar de havo of het mbo wilt.

Mavoleerlingen die in november een goed rapport hebben, krijgen de kans om het vak Frans te volgen. Als zij op het eind van het schooljaar goede cijfers halen, mogen zij door naar de havo. Gemiddeld 10% van mavoleerlingen krijgt deze kans, ongeveer 5% van de leerlingen maakt de stap.