Corona: De routekaart

17 december 2020 - Beide locaties
Corona: De routekaart

17 december 2020 12:45
Uw zoon of dochter ziekmelden tijdens de lockdownperiode? Gelieve niet te bellen naar school maar stuur een e-mail met naam leerling en klas naar:

absentiev@maaswaalcollege.nl (locatie Veenseweg)

absentieo@maaswaalcollege.nl (locatie Oosterweg).

vriendelijk bedankt!

 

11 november 2020 8:33

Halverwege maart ging vrij plotseling de school dicht. Binnen twee dagen was er een lockdownplan om leerlingen onderwijs op afstand te verzorgen. Dat is, als we kijken naar de evaluaties, redelijk goed gelukt. Toch denken we dat we het onderwijs en de begeleiding bij een volgende lockdown beter kunnen organiseren.  We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is, maar we willen ons niet een tweede keer laten verrassen.

Een team bestaande uit docenten van beide locaties heeft een nieuw scenario uitgewerkt in een draaiboek. Bij dit plan is rekening gehouden met de belangen van alle gebruikers: leerlingen, docenten, ouders, ondersteunend personeel en schoolleiding. Mocht er op een bepaald moment toch weer een lockdown voor de school komen, dan zijn we goed voorbereid.

Een aantal zaken uit het plan zijn nu al geregeld: een leerling is preventief thuis (scenario 1) of een docent werkt vanuit huis (scenario 2). De verwachtingen die we in deze situaties hebben van alle betrokkenen, staan in de routekaart (klik hier). Deze gelden dus nu ook al.

Ondanks het mooie werk van de groep docenten hopen we natuurlijk van harte dat we de andere onderdelen van het plan niet hoeven inzetten. Mocht dat toch nodig zijn als gevolg van landelijke of andere maatregelen, dan zullen we dat natuurlijk heel snel communiceren; ook dat is al voorbereid.

16 oktober 2020 16:33

Op bestuursniveau is in de regio Nijmegen de afstemming gezocht en bereikt over de invoering van de mondkapjesplicht met ingang van maandag 26 oktober a.s. U vindt hier een aparte brief met het onderbouwde bestuursstandpunt.
Wij hanteren in aansluiting hierop aansluitend op school de volgende aanpak:

Het dragen van mondkapjes is vanaf maandag 26 oktober 2020 verplicht op het hele Maaswaal College.

Bij binnenkomst zet iedereen het mondkapje op. Je houdt deze altijd op zolang je je verplaatst in het gebouw en gedurende practica/praktijklessen als de docent aangeeft dat de 1,5 meter afstand regel tussen leerling en medewerker niet mogelijk is. Je hebt zelf een mondkapje bij je en een reserve-exemplaar. In uitzonderlijke gevallen zal de school er eentje verstrekken.

Als je geen mondkapje op hebt of je weigert deze te dragen dan geldt:

1.

heb je geen toegang tot de lokalen en de rest van het gebouw met uitzondering van de toegewezen plek in de aula.

2.

ga je in de aula met je schoolwerk aan de slag en houd je je aan het schoolreglement.

Als je weigert 1 en 2 op te volgen dan sturen we je naar huis, melden we dit aan je ouder(s) en doet de school melding bij leerplicht.

Bij leerlingen met een beperking en/of zorgbehoefte, die sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen, is het dragen van een mondneusmasker niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de medezeggenschapsraad te bepalen voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker reëel is.

 

8 september 14:58

 

Maatregelen op school

Contact tussen leerlingen en medewerkers.

Het blijkt nog steeds erg moeilijk te zijn om 1,5 meter afstand te houden op het moment van leswisselingen en pauzes. We spreken daarom af dat docenten zo’n 4 minuten eerder de les verlaten om veilig en zonder contact met leerlingen in de gangen te lopen. De leerlingen wachten op de bel en wisselen dan van lokaal. Docenten die geen lokaalwissel hebben wordt gevraagd toe te zien dat leerlingen niet eerder gaan lopen. We kiezen niet voor een extra bel omdat we dan het aantal bellen per dag verdubbelen wat gaat leiden tot onrust en verwarring. Leerlingen vragen we nadrukkelijk om mee te werken aan deze maatregel die besmetting, ziekte en veel lesuitval moet voorkomen.

Samenwerken in de klas en lokaalopstelling.

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs geldt onderling de 1,5 meter afstand regel niet. Dat betekent dat samenwerken is toegestaan. Samenwerken is erg belangrijk in het onderwijs en een essentiële vaardigheid in het beroepsleven. Bovendien is samen leren effectiever en leuker. Vandaar dat het is toegestaan om leerlingen samen te laten werken. Bij voorkeur in bijv. vaste tweetallen. Immers leerlingen kunnen wel besmet zijn en ook het virus doorgeven. Ook vragen we de lokaalopstelling, als deze vanwege samenwerken is aangepast, aan het einde van de les weer terug te zetten in de proefwerkopstelling. Deze geeft de minste kans op direct contact en dus besmetting.

Excursies en (buitenlandse)reizen.

De directie heeft besloten dit jaar excursies en reizen niet door te laten gaan. Een groot gedeelte van Nederland werkt thuis. Zo vermijdt men niet-noodzakelijke reizen en is de afstand van 1,5 meter te waarborgen. Wij vinden het niet verantwoord om medewerkers en leerlingen urenlang in, bijvoorbeeld, een bus te laten zitten terwijl daar geen absolute noodzaak voor is. Excursies, internationale uitwisselingen en bezoeken aan bedrijven en musea zijn erg waardevolle en belangrijke onderdelen van ons onderwijs en wij ervaren het dan ook als een groot gemis. Echter in de afweging tussen gezondheidsrisico’s en onderwijsbelang hebben wij toch dit besluit moeten nemen. Vanzelfsprekend zoeken we naar alternatieven en zullen wanneer de situatie wezenlijk verandert een nieuwe afweging maken.

 

 

 Terug