Nieuws over schoolexamens

17 maart 2020 - Beide locaties
Nieuws over schoolexamens

24 maart 17:27 uur

Klik hier voor de brief die vanmiddag naar alle ouders/verzorgers en leerlingen is gegaan. Het betreft de besluitvorming omtrent het centraal examen voor beide locaties.

23 maart 21:17 uur

Naar aanleiding van de, door de regering, aangescherpte maatregelen en in afwachting van de mededelingen van de minister morgen zullen we dinsdag 24 maart eindexamenkandidaten en hun ouders/verzorgers via de mail nader informeren.

17 maart 19:25 uur

De minister heeft aangegeven dat de schoolexamens onder bepaalde voorwaarden door moeten gaan. Woensdagochtend 18 maart werken wij een plan uit wat gezondheid en goede voorbereiding zo goed mogelijk regelt. We zullen aan het einde van deze woensdagmiddag betrokken leerlingen en ouders via de mail informeren.

 Terug