Update COVID-19

25 januari 2022 - Beide locaties
Update COVID-19

Het Maaswaal College en corona/COVID-19
 

Ontwikkeling corona en online ('hybride') onderwijs

Met ingang van 23 maart 2022 zijn de laatste coronamaatregelen afgeschaft met uitzondering van de quarantaineverplichtingen.

In tijden van corona in de periodes waarbij ook op school lesgegeven mocht worden, hebben we gewerkt met vormen van 'hybride' onderwijs: afwezige leerlingen konden online via Teams hun lessen volgen.

We zitten nu in een overgangssituatie. Nog steeds kunnen leerlingen vanwege quarantaineverplichtingen niet op school zijn voor lessen. We zijn ons ervan bewust dat we door corona al veel (live) lestijd hebben moeten missen. 

In het directieoverleg hebben we daarom het volgende besloten.

  1. Zolang er quarantaineverplichtingen bestaan en leerlingen thuis zijn maar niet ziek dan moeten ze online les kunnen volgen. Elke les staat Microsoft Teams van de docent open. Leerlingen bellen in en worden toegelaten. Ze zien geen digibord maar wel de docent of als deze dat wenst, horen ze alleen de docent. De docent richt zich op de interactie in de klas en niet op de online leerling(en). Wanneer de quarantaineverplichtingen vervallen, vervalt ook de mogelijkheid voor het aanmelden voor les via Microsoft Teams. Dan komen we weer terug bij de pre-corona situatie.

Maatregelen en coronaregels:

Zelftesten

Voor alle leerlingen en medewerkers is het dringende advies om twee keer per week een zelftest te doen. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor wie gevaccineerd  is. Leerlingen kunnen gratis zelftesten ophalen bij de receptie. Is de uitslag van de zelftest positief? Laat je dan testen bij de GGD en ga in quarantaine totdat de testuitslag bekend is.

 

Iedereen blijft thuis bij:
  • Klachten die passen bij corona;
  • Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
  • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de PCR-test bij de GGD;
  • Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun (niet gevaccineerd of niet genezen);
  • Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied; zie https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/;
  • Als je een melding hebt gekregen via de app CoronaMelder en je bent nog niet immuun.

Op dit moment hebben we veel (preventief) zieke medewerkers en onvoldoende medewerkers om in een klas toezicht te houden als een thuiszittende docent op afstand lesgeeft. Scenario 2 van de routekaart is daarom niet altijd mogelijk. Dat betekent dat er helaas regelmatig lessen uitvallen. Wij doen er alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken en vragen ook jullie medewerking, zodat we de besmettingen beperkt houden en lesuitval niet nodig is.

 Terug