Maaswaal NeXT of havo/vwo?

Maaswaal NeXT is met ingang van augustus 2019 (schooljaar 2019-2020) de tweejarige onderbouwopleiding voor leerlingen met een mavo/havo-advies. Het is een onderwijskundig innovatieve, theoretische opleiding waarbij het eigenaarschap van de leerling voor zijn/haar leren centraal staat. 

Opleiding

De leerling volgt de tweejarige brugklas op zijn of haar eigen niveau, of dat nu mavo is of havo, op de locatie Veenseweg en één dag per week op de locatie Oosterweg. De docenten hebben naast hun rol als vakdocenten ook een belangrijke rol als individuele coach en vormen zo een team bij de begeleiding van de leerlingen. De leerling kan zelf per vak keuzes maken in het niveau van de leerdoelen en ontdekt zo zijn of haar mogelijkheden, talenten en valkuilen voor alle facetten van het leren.

Onderwijsprogramma
  • De leerstof van de vakken wordt zowel op mavo- als havoniveau aan de leerlingen aangeboden;
  • De keuzes van de leerling worden begeleid door coaches, die elke week een individueel coaching gesprek hebben met iedere leerling;
  • De leerling gaat voor het hoogst haalbare niveau per vak. Dat betekent dat er ook flexibel tussentijdse niveau-aanpassingen per vak kunnen plaatsvinden. Erg belangrijk is dat zo niet het slechtste vak van een leerling het niveau voor alle vakken bepaalt. Het is dus mogelijk voor vakken waar een leerling goed in is op een hoger niveau lessen te volgen;
  • Het verwerken van de leerstof en het bereiken van de leerdoelen is jaarlaag doorbrekend. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen ook leerstof kunnen verwerken die hoort bij een ander leerjaar;
  • Een deel van het programma staat vast in het rooster en ander deel wordt – afhankelijk van de mate waarin de leerling dat kan – door de leerling in toenemende mate zelf ingevuld;
  • De leerling leert gaandeweg welke vakken hem/haar goed afgaan en aan welke vakken meer aandacht en tijd besteed moeten worden. Uiteraard met de juiste begeleiding;
  • De leerlingen maken gebruik van een elektronische leeromgeving (Learning Portal) die hen structuur en overzicht biedt. Ook ouders kunnen deze portal gebruiken om de agenda, vorderingen en afspraken te volgen. Zo kunnen zij hun kind gericht ondersteunen naar zelfverantwoordelijkheid.
De werkgroep

De werkgroep Maaswaal NeXT bestaat uit een afdelingsleider en diverse docenten afkomstig van beide locaties.

havo/vwo?

Het Maaswaal College locatie Veenseweg start met ingang van augustus 2021 (schooljaar 2021-2022) de tweejarige onderbouwopleiding voor leerlingen met een havo/vwo-advies . Na deze tweejarige brugklas gaat de leerling verder op havo- of vwo niveau.

Lees er hier meer over

Locatie
Het onderwijs wordt aangeboden op de locatie Veenseweg. Voor NeXt-leerlingen ook één dag in de week op de locatie Oosterweg.