UNESCO 

Het Maaswaal College steunt de missie van UNESCO en draagt haar steentje bij aan vrede, saamhorigheid en veiligheid in de wereld. Als UNESCO-school besteden we in ons onderwijs aandacht aan vier thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. We organiseren bijvoorbeeld diverse activiteiten die bij deze thema’s passen. Denk aan acties voor goede doelen (de Dromennacht), projectweken (Globaland) of de International Award for Young People. UNESCO organiseert ook gezamenlijke activiteiten, zoals MUNESCO. UNESCO is eigenlijk door de hele school verweven: iedere les of activiteit heeft UNESCO in het achterhoofd.  

Vier pijlers 

Als UNESCO-school werken we samen met onze leerlingen aan vier pijlers: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn. Je leert bij ons dus niet alleen wat je moet weten, maar ook hoe je dingen moet aanpakken.  Daarbij stimuleren we je om die wereld te verkennen. In binnen- en buitenschoolse activiteiten zoeken we telkens de link met de buitenwereld. En natuurlijk brengen we ook af en toe een bezoek aan het buitenland, bijvoorbeeld door excursies en uitwisselingen. Zo zie je met eigen ogen hoe mensen uit andere culturen leven. Het Maaswaal College heeft een eigen UNESCO Maaswaal pagina op Facebook. Volg ons en leer zo meer over de activiteiten van de UNESCO leerlingen werkgroep, UNESCO-activiteiten of internationale awareness-dagen zoals Warmetruiendag of Paarse Vrijdag.

Leren weten

Natuurlijk willen we je op school leren wat je moet weten. Er zijn een aantal vakken die iedereen op het Maaswaal College volgt. Nederlands, Engels en wiskunde bijvoorbeeld. Maar wat dacht je van vakken als aardrijkskunde, Frans en ondernemen? Je kiest steeds meer zelf welke richting je op wilt. We leren je bovendien hoe je op een goede manier informatie opzoekt. 


Leren doen 

Aan alleen kennis heb je niet voldoende om na de middelbare school te kunnen studeren op het mbo, hbo of aan de universiteit. Je hebt ook vaardigheden nodig als plannen, het goed gebruiken van informatie, onderzoek doen en reflecteren (naar jezelf kijken). Dit leer je op de Veenseweg in het vaardighedenonderwijs (BAM! voor havo, WON voor vwo) en op de Oosterweg tijdens verschillende projecten en stages. 

Leren samenleven 

Op het Maaswaal College organiseren we jaarlijks verschillende projecten voor goede doelen. Bijvoorbeeld de Dromennacht op de Veenseweg en Wijchens Warmste Week op de Oosterweg. Ook volgen leerlingen van beide locaties een maatschappelijke stage. Tijdens dit soort projecten leer je hoe het is om je in te zetten voor een ander en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Je leert over grenzen heen te kijken en om andere mensen beter te begrijpen.  


Leren zijn 

Erachter komen wat je wilt, wat je kunt en wat je belangrijk vindt, is ook leren. Samen met je mentor, de decaan en je ouders kijken we tijdens je schoolperiode wat jij leuk vindt om te doen, waar je goed in bent en welke richting jij later op wilt. Zo ontdek je steeds beter wie jij eigenlijk bent. Ook in vakken als levensbeschouwing en UNESCO-studies leer je veel over jezelf en jouw plek in de wereld.