Facebook Instagram YouTube
Login

Privacy disclaimer

Het Maaswaal College hanteert een zorgvuldig privacy protocol. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen (of hun ouders) gaan, noemen we persoonsgegevens. De school verwerkt deze gegevens, doordat wij deze opslaan, wijzigen, ordenen, opvragen, bewaren, bijwerken, vastleggen, verwijderen, et cetera. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘de AVG’), de wet die verwerking van persoonsgegevens regelt. Dit privacy statement beschrijft op welke wijze het Maaswaal College omgaat met het verwerken van persoonsgegevens en op welke wijze het Maaswaal College uitvoering geeft aan de wettelijke verplichtingen van de AVG.

Klik hier voor het protocol