Facebook Instagram YouTube
Login

Wie zijn wij?

We stellen ons graag aan je voor:

Op het Maaswaal College werken ruim 300 mensen. Deze passen niet allemaal op deze pagina, dus stellen we graag de directie en afdelingleiders aan je voor:

Directie

    

 

   


Henk Keijman
rector
Maaswaal College

   


Jeroen Roufs
locatiedirecteur
vmbo basis-kader-mavo

 


Nancy van Riet-Bunte
locatiedirecteur
havo-atheneum-gymnasium

Afdelingsleiders

 

   
  


Roel van Beuningen
1 en 2 vmbo basis-kader

 Jan van den Boogaard
3 en 4 vmbo basis-kader
 


Martine Belonje
1 en 2 mavo

  


Jeroen Magendans
3 en 4 mavo

 


Hanna Coes
1, 2 en 3 NeXT, 3 havo

 


Chantal Kokke
1-2 havo/vwo en 1-2 vwo

   


Jan Timmers
4-5 havo

 Liduine Verhelst
3-4-5-6 vwo
  

 

 

Het Maaswaal College is onderdeel van @voCampus. Dit bestuur kent een Raad van Toezicht, een College van Bestuur en 14 rectoren. Sinds 1 augustus 2021 is de Alliantie VO gefuseerd met Scholengroep Rijk van Nijmegen. Samen gaan zij verder, met 14 scholen, onder de naam @voCampus, met als motto: alles binnen je bereik.

Postbus 6618
6503 GC Nijmegen
Tel.: (024) 2037700
E-mail: info@vocampus.nl

Website: www.vocampus.nl
Voor docenten, leerlingen,ouders en verzorgers met vragen over leermiddelen:

voila@vocampus.nl

De ouderraad
Beide locaties van het Maaswaal College hebben een actieve ouderraad. Die bestaat uit betrokken ouders die samenwerken met de schoolleiding, meedenken over het (onderwijs)beleid en hoe dit uitpakt voor de leerlingen.

Het doel van de ouderraad is om als klankbordgroep de door school én ouders gewenste ouderbetrokkenheid zo goed mogelijk te versterken. De ouderraad verzorgt ook jaarlijks een thema-avond voor alle ouders van de school waarbij we op een interactieve manier een onderwerp uitdiepen dat alle ouders en leerlingen aangaat. De ouderraad komt ongeveer 1x per twee maanden samen. Ideeën, vragen, opmerkingen of aanmelding van ouders zijn altijd welkom:

Locatie vmbo basis-kader-mavo: ouderraado@maaswaalcollege.nl

Locatie havo-atheneum-gymnasium: ouderraadv@maaswaalcollege.nl