Facebook Instagram YouTube
Login

Veiligheid & kwaliteit

Aangezien je veel tijd doorbrengt op onze school, is veiligheid en kwaliteit van groot belang. Je moet je veilig voelen bij ons op school en we willen goed onderwijs bieden. Ook bieden wij je de beste ondersteuning als je een hulpvraag hebt. Hoe we dat doen lees je hier.

Veiligheid
Veiligheid op school moeten we waarborgen en handhaven. Jullie ouders/verzorgers rekenen daar ook op. Dat doen we zowel actief als proactief. Door bijvoorbeeld een jaarlijkse kluisjescontrole en camera's in en om de school. Ook voorlichting en preventie speelt hier een grote rol. Geregeld organiseren wij thema-avonden voor leerlingen en hun ouders/verzorgers over diverse, hedendaagse onderwerpen in samenwerking met diverse externe instanties. daarnaast hebben wij een sociaal veiligheidsplan, huisregels en een on- en offline gedragscode voor leerlingen en medewerkers.

Naast je mentor/coach, die het eerste aanspreekpunt is, hebben beide locaties vertrouwenspersonen. Zij zijn een aanspreekpunt voor jou, onze medewerkers en jouw ouders/verzorgers voor zaken die gevoelig en vertrouwelijk zijn. Weten wie dat zijn?

Klik hier voor info over de vertrouwenspersonen

Ondersteuning
Het Maaswaal College heeft een gespecialiseerd en uiterst professioneel ondersteuningsteam. Zij helpen jou bij grote en kleine ondersteunings- en hulpvragen. Denk daarbij aan praktische leerondersteuning bij bijvoorbeeld dyslexie, maar ook bijzondere ondersteuning als het even niet zo goed met je gaat, thuis of op school. Meer weten of vragen? Klik hier voor contact. Of kijk bij onze veelgestelde vragen.

Kwaliteit
Goed onderwijs en hoge kwaliteit aanbieden vinden wij erg belangrijk. Dagelijks verbeteren wij onszelf en ons onderwijs. Alleen door goede monitoring van deze kwaliteit halen we het hoogst haalbare resultaat uit jou, uit je talent en uit onze medewerkers.

Hoe doen we dat? Ieder jaar brengen we de kwaliteit van ons onderwijs in kaart met behulp van verschillende onderzoeksinstrumenten, zoals leerling-, ouder-, en tevredenheidsenquêtes, doorstroom-gegevens, examenresultaten en slagingspercentages. Op basis van deze gegevens bepalen we op welke punten we verbetering realiseren. De afspraken die we hierover maken, nemen we op in ons schoolplan, in onze locatiebeleidsplannen en vakwerkplannen. Jaarlijks evalueren wij deze resultaten en gaan we aan de slag om het onderwijs nóg beter te maken! 

Onze medewerkers zijn nooit uitgeleerd en stimuleren wij in hun ambities en interesses.

AVG
Sinds mei 2018 is de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) aangescherpt. Als Maaswaal College hebben wij de plicht jouw (identiteits)gegevens en peroonlijke data goed te beschermen. Daarnaast is het jouw recht om te weten wat we met deze gegevens doen. Kort gezegd:

  • Ieder jaar vragen wij alle ouders/verzorgers van leerlingen 16 jaar en jonger om toestemming via e-mail. Dit registreren wij digitaal.
  • Ieder jaar vragen wij alle leerlingen van 16 jaar en ouder om toestemming via hun schoolmail. ouders/verzorgers worden hierin niet meer meegenomen. Ook deze toestemming registreren wij digitaal.
  • Alle (niet) gegeven toestemming is terug te zien, te wijzigen of te verwijderen in het ouder- (16-) en leerlingportaal (16+).
  • Niet reageren betekent geen toestemming.
  • Voor werving/promotiedoeleinden en diploma/jaarboek vragen wij specifiek toestemming.

Voor vragen over de AVG: pr@maaswaalcollege.nl