Facebook Instagram YouTube
Login

Inspectiebezoek

Inspectie op locatie havo-atheneum-gymnasium

Graag willen wij uw aandacht vestigen op recente bevindingen van de inspectie met betrekking tot locatie havo-atheneum-gymnasium. De Gelderlander publiceert op donderdag 25 april een artikel over de uitkomst van deze inspectie. Wij vinden het belangrijk dit ook via de website, openlijk te delen.

De inspectie heeft de volgende conclusie gecommuniceerd:

“Het Maaswaal College locatie havo-atheneum-gymnasium is een veilige school. De leraren zorgen voor een prettig leerklimaat, duidelijke uitleg en afwisselende lessen waardoor de leerlingen actief betrokken zijn. De school heeft duidelijke ambities en plannen, die ook uitgevoerd en bijgesteld worden. De schoolleiding heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en verantwoordt zich daarover. Ook de resultaten zijn voldoende.”

De inspectie heeft naast deze positieve feedback aangegeven dat we nog onvoldoende zicht hebben op de ontwikkeling en begeleiding van de leerling in de basisondersteuning. Als een leerling extra of intensieve ondersteuning nodig heeft dan biedt de school die. Echter heeft de inspectie geconcludeerd dat de basisondersteuning in de klas te weinig maatwerk biedt aan de leerlingen door de docenten. Meer hulp in de klas en verplicht naar specifieke flexlessen als dat nodig is. Hiervoor hebben we een verbeteropdracht.

Wat betekent dat voor onze (toekomstige) leerlingen?

Zicht op de leerling betekent weten waar de leerling staat en weten wat de leerling nodig heeft. Het betekent ook dat de leerling beide vragen zelf kan beantwoorden. Wanneer een leerling of een groep leerlingen niet naar verwachting presteert analyseert de vakdocent en mentor samen met de leerling waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Er wordt dan een actieplan opgesteld waarin concrete en haalbare doelen geformuleerd worden. Dit plan bespreken we met de ouders/verzorgers.

We moedigen een open communicatie aan tussen school en thuis. Uw inzichten en feedback zijn van onschatbare waarde bij het begrijpen van de behoeften van uw kind en het bieden van de juiste ondersteuning.

Als u zich zorgen maakt of als u suggesties heeft voor hoe we onze inspanningen kunnen verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Vorige pagina