Facebook Instagram YouTube
Login

NeXT-havo-atheneum-gymnasium

Het Maaswaal College biedt drie brugklassen aan op locatie havo-atheneum-gymnasium namelijk:

  1. Maaswaal NeXT
  2. havo/vwo
  3. vwo (gymnasium)

Maaswaal Flex
Het Maaswaal College werkt met een flexrooster: Maaswaal Flex. Dit nieuwe rooster geeft je meer begeleiding, leert je zelfstandig werken, biedt verdieping en is, door minder vakken op een dag, rustiger en overzichtelijker. Meer hierover en ervaringen lees je in ons magazine of op deze pagina.

NeXT-havo-atheneum-gymnasium
Met een mavo/havo, havo/vwo- of vwo-advies hebt volg je bij ons een opleiding op locatie havo-atheneum-gymnasium aan de Veenseweg. Onze school staat in een bosrijke omgeving, heeft een prijswinnende mediatheek (2020, het Leerlab), een Kunstgang met alle creatieve vakken en een geheel gerenoveerd schoolplein. 

Maaswaal NeXT (mavo/havo)
In de tweejarige hm-brugklas krijg je les op twee niveaus. We werken met jou aan je zelfvertrouwen, zelfstandigheid, aanpak en inzet, zodat de kans op uitstromen op havoniveau zo groot mogelijk is. Past mavo beter bij jou? Dan stroom je uit op mavoniveau op onze andere locatie. Maaswaal NeXT heeft docenten van beide locaties en je krijgt ook les op beide locaties. Juliëtte en Lina zitten nu beiden in 5 havo, maar zaten in de eerste Maaswaal NeXT-klas. Lezen over hun route op het MWC?

Juliëtte & Lina vertellen

havo/vwo
Deze leergang geeft je een tweejarige onderbouw met lessen op beide niveaus. In leerjaar drie stroom je uit op havo- of op vwoniveau. Een havo-opleiding duurt vijf jaar.  De vwo-opleiding duurt zes jaar. De mogelijkheid bestaat voor een havoleerling om voor een of twee vakken examen te doen op vwo-niveau. Je kiest, in goed overleg met je ouders en je docenten/coaches, in de loop van het tweede jaar, voor havo of vwo, en dan voor een van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij.

vwo
Deze brugklas start direct op vwoniveau met één lesuur per week Klassieke Talen en Cultuur. Na twee jaar wordt de definitieve keuze voor een vervolg in de vwo-opleiding in leerjaar drie vastgesteld. In de bovenbouw kies je één van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij. 

Maaswaal plan-agenda
Alle onderbouwleerlingen en derdejaars NeXT-leerlingen ontvangen een papieren planagenda met reflectiepagina’s. Op deze wijze leer je, onder begeleiding van jouw mentor/coach, planvaardigheden ontwikkelen, de juiste keuzes maken en hierop reflecteren. De planagenda werkt overzichtelijk en biedt een helder overzicht per week en doel. Jouw leerplan wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

De leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit betrokken leerlingen van de locatie havo-atheneun-gymnsium. Zij komen regelmatig bijeen om te vergaderen over hoe zij de school beter en leuker kunnen maken voor leerlingen. Zij organiseren schoolfeesten en diverse thema acties. Naast activiteiten gaan zij regelmatig naar landelijke leerlingenraadvergaderingen van het LAKS. Daar hebben zij het over landelijke schoolzaken. Heb je verder nog vragen of wil je ook bij de leerlingenraad, mail dan naar:

leerlingenraadv@maaswaalcollege.nl

UNESCO leerlingen werkgroep
De UNESCO leerlingen werkgroep bestaat uit 11 leerlingen en is verantwoordelijk voor enkele activiteiten zoals Paarse Vrijdag, Warme Truiendag, Coming Out-Day en Dromendag/goede doelen-actie. Zij kaarten ideeën aan en helpen met de organisatie van verschillende UNESCO-evenementenHeb je verder nog vragen of wil je ook bij de leerlingenraad, mail dan naar:

unescoleerlingenv@maaswaalcollege.nl

In alle leerjaren een blokuur per week vaardighedenonderwijs. Je hebt immers voor nu en voor de toekomst ook zogeheten ‘21st Century Skills’ nodig: actief vragen stellen, kritisch kijken, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, een creatieve en nieuwe aanpak bedenken, doorzetten, durven kiezen en last but not least; goed samenwerken. Al deze kwaliteiten komen goed van pas als je, tijdens én na je universitaire opleiding, aan de slag gaat met complexe vraagstukken. Wil je eens zien hoe? Klik hier voor een 'klassiek' raadsel, of zet hier je naam om in het Grieks!

WON
De locatie is als WON-school aangesloten bij de WON-akademie. ‘WON’ staat voor verwondering, maar ook voor ‘wetenschapsoriëntatie’. Als vwo-leerling maak je al vanaf de brugklas een blokuur per week kennis met het doen van onderzoek vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. En dat niet alleen op het gebied van science, maar ook van taal en maatschappij.

BAM!
De havo/vwo-leerlingen volgen een blokuur per week BAM! (Bouwen aan mezelf). Jij bent het vertrekpunt: je ontdekt steeds beter wie je bent en wat je voor anderen kunt betekenen. Je leert creatief te zijn, in een team te werken, initiatief te nemen en keuzes te maken. Bij dit onderwijs werken we steeds vaker samen met mensen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo brengen we de wereld in de school.

Maaswaal Plus
Met Maaswaal Plus kun je naar keuze nog een heleboel meer leren: havo/vwo-leerlingen volgen in hun derde leerjaar een maatschappelijke stage, om te leren zich belangeloos in te zetten voor anderen. Voor alle leerjaren is er een programma op het gebied van culturele vorming.

UNESCO-thema’s kom je op allerlei momenten tegen in ons onderwijs: bij vakken, WON en BAM!, projecten en excursies en in Maaswaal Plus. Denk aan vooroordelen bij levensbeschouwing, mensenrechten en democratie bij het bezoek aan de Tweede Kamer, cultureel erfgoed bij de moderne én klassieke (vreemde) talen en duurzaamheid in het project Voedsel en Duurzaamheid voor de tweede klassen.